Stichting Tijdelijk Eigen Kamer

Algemene informatie

De Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting aan
ex-gedetineerden met een woonverleden in Amsterdam. Hiervoor heeft de Stichting tien woningen in beheer.

Door het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan ex-gedetineerden hoopt STEK de terugkeer in de maatschappij te ondersteunen en bij te dragen aan het voorkomen van recidive.

De woonruimte van STEK wordt in principe voor drie maanden verhuurd met een eventuele verlenging van (maximaal) drie maanden. In deze periode dient de
ex-gedetineerde zelf vaste woonruimte te zoeken en een inkomen te verwerven.

Doelstellingen:

1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijk huisvesting voor ex-gedetineerden.
2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting
3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden.

Voorwaarden

inschrijving

Criteria

1. Je bent door je detentie je woning kwijtgeraakt en er is geen oplossing te vinden, binnen de familie of vriendenkring.
2. Je bent minimaal 6 maanden aaneengesloten gedetineerd geweest.
3. Je bent in staat om zelfstandig te wonen.
4. Je betaalt zelfstandig de energie- en huurnota.
5. Je bent tenminste 25 jaar of ouder.
6. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
7. Als er schulden zijn ben je deze, aantoonbaar, bezig op te lossen.
Een B.K.R uittreksel is verplicht en bij schuldenproblematiek is ook een schuldhulpverleningscontract een verplichting.
8. We kunnen geen mensen plaatsen met (ernstige) verslavingen en/of psychiatrische beperkingen.
9. Bij huurachterstanden moeten deze geregeld zijn, omdat
iemand met huurschulden niet in aanmerking komt voor
een sociale huurwoning.
Een huurdersverklaring is verplicht van je laatste
woningbouwvereniging.
10. Er moet een binding zijn met Amsterdam, in de laatste 3
jaar tenminste 2 jaar zelfstandig in Amsterdam gehuisvest
geweest zijn of 6 jaar aansluitend in de laatste tien jaar
(detentieperiode buiten beschouwing gelaten) voor
detentie.
11. Je moet ingeschreven staan bij WoningNet.
Een bewijs van inschrijving of verlenging is verplicht.
12. Je kunt binnen een redelijke termijn (zes maanden)
zelfstandige huisvesting vinden of in aanmerking komen
voor zelfstandige huisvesting.
13. je moet een inkomen of WPI uitkering hebben..

Let op!

Alle informatie wordt onderzocht en
nagetrokken, als je bewust informatie
achterhoudt kan dat een reden zijn om je
niet te plaatsen op de wachtlijst, het kan
ook leiden tot het opzeggen van de huur.

Aanmelden

Voldoe je aan de gestelde voorwaarden, meld je dan zo spoedig mogelijk aan door middel van het intakeformulier dat je via de casemanager (of reclassering) kunt verkrijgen. Informeer hiernaar.

Stuur het ingevulde formulier op naar:
Stichting STEK
Hemonylaan 9a (sous)
1074 BG Amsterdam
Of scan en mail het naar: stek@stichtingstek.nl.

Na ontvangst van je intakeformulier laten wij je weten of je wel of niet voor een STEK woning in aanmerking kunt komen. Voldoe je aan de voorwaarden, dan laat STEK je zo snel mogelijk weten, waar en wanneer we een intakegesprek met je plannen.

WoningNet

Meld je nu al, of zo spoedig mogelijk, aan bij WoningNet voor een woning in Amsterdam. Inlichting kun je krijgen via
telefoonnummer 0900-2023072 of op www.woningnet.nl.

Het inschrijven voor WoningNet kost 50 euro.
Verlengkosten zijn 8 euro per jaar.

Download

inschrijfformulier

Belangrijk

Is er plaats (we hebben altijd een wachtlijst) en besluit STEK je een woning te verhuren dan geldt het volgende voor je:
STEK verhuurt de woning tijdelijk, voor drie maanden en verwacht dat je de plichten en verantwoordelijkheden van een goed huurder zult nakomen. Na drie maanden wordt er geëvalueerd hoe je deze verplichtingen nakomt en wordt er besloten of je een verlenging van nogmaals één tot drie maanden krijgt.

Als je na 3 maanden wonen goed door de evaluatie komt kan Stek samen met jou, indien van toepassing een voorrangsverklaring aanvragen bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven.

Daarnaast is doorverwijzing naar Leger des Heils opvang, HVO, of het Instroomhuis mogelijk, Stek kan hierin jou begeleiden en advies geven.

Bij voortdurende overlast of toenemende huurschulden e.d. kan een contract beëindigd worden.

Jouw verplichtingen houden onder andere in:

1. De huur op tijd betalen, dat wil zeggen steeds één maand vooruit.
2. Energieleverancier moet op tijd betaald worden.
3. De woning wordt goed onderhouden.

Let op!

Je moet je goed houden aan de trajecten
die je volgt in verband met je schulden, het
verkrijgen van betaald werk, enzovoorts.
Je hebt de plicht om je in te zetten voor
het zo snel mogelijk vinden van een andere
oplossing/woning.

Andere punten van aandacht

Bij het aangaan van een contract bij STEK, moet je één maand huur en een borg van 300 euro vooruit betalen.

Geen huisdieren toegestaan, behalve met schriftelijke toestemming van STEK.

Er zijn spullen van STEK in de woning waar je verantwoordelijk voor bent zoals een bed, tafel en stoelen, ijskast, gasfornuis, vloerbedekking en gordijnen. Eigen spullen mag je alleen maar in beperkte in de woning hebben, hiermee bedoelen we kleding, beddengoed, keukengerei en gebruiksvoorwerpen met geringe afmetingen en in niet te grote hoeveelheden. Als je wat wil veranderen (verven, ander bed, enzovoorts) moet je daar altijd schriftelijke toestemming voor hebben van STEK

Medebewoners zijn niet toegestaan, alleen met schriftelijke toestemming van STEK mogen er geen andere mensen in de woning zijn, zonder dat je zelf aanwezig bent. Dit houdt ook in dat je geen sleutels aan andere personen geeft. Ook dien je er zorg voor te dragen dat er geen andere mensen in de woning ingeschreven zijn/worden!

Jaarverslag

Download

Stichting S.T.E.K.
Hemonylaan 9a. (sous),
1074 BG Amsterdam,
RSIN/Fiscaal nr. : 8065 65 032
T.: 020 670 32 24
F.: 020 670 25 04
E.: stek@stichtingstek.nl
i.: www.stichtingstek.nl